היופי בשיר השירים

התנ״ך מתייחס בהערצה ליופי, אך הוא גם מראה את הנקודות הבעיתיות שבו. היחס ליופי הינו אמביוולנטי - מצד הערצה טבעית המיוחסת לו מודגשת

גם חולשת שהאדם להתנגד לו. בשיר השירים, בניגוד לשאר הכתוב בתנ״ך מוצגים תיאורי יופי המתארים את האהבה והערצה הנשית ללא כל ביקורת

או משל סמוי. 

 

הפרויקט הוא אותיות איניציאל המאוירות מתוך המאגר של דימויי היופי. כל אות מאוירת בדימוי המתחיל באות שלה בטכניקת חיתוך לינולאום.

נעשה במסגרת קורס טיפוגרפיה ללא מחשב,

המחלקה לתקשורת חזותית - המרכז האקדמי ויצו חיפה.

מנחות - פרופ׳ טרי שרויאר ומיכל צדרבאום.