ג׳רוסלם פוסט

המעצבת הראשית של ארבעת המגזינים לילדים.

בכל חודש יוצא לאור גיליון חדש, ובו טקסטים

עדכניים הפונים לילדים ומקשרים בינם ובין העולם

דובר האנגלית שסביבנו.